Potrebujete myslieť jasne? Skúste sa porozprávať so sebou v tretej osobe.